thông tin

  • Số phòng: 16
  • Số giường: 1
  • Cỡ giường: 1,6m
  • Nhận phòng: 12h
  • Trả phòng: 12h

đặt phòng ngay