77 Phan Bội Châu, P. Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

gửi yêu cầu

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 Địa chỉ: 77 Phan Bội Châu, P. Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

 Hotline: 0768545023 – 0855072555

 Điện thoại: 0235.3851.225

 E-mail: trangchauhotel77@gmail.com