77 Phan Bội Châu, P. Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

gửi yêu cầu

    THÔNG TIN LIÊN HỆ

     Địa chỉ: 77 Phan Bội Châu, P. Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

     Hotline: 0768545023 – 0855072555

     Điện thoại: 0235.3851.225

     E-mail: trangchauhotel77@gmail.com