thông tin

 • Số phòng: 6
 • Số giường: 3
 • Cỡ giường: 1,6m
 • Nhận phòng: 12h
 • Trả phòng: 12h

      đặt phòng ngay